Stupava - krížik Márie Súkeníkovej

Pri stupavskej kaplnke sv. Barbory je osadený drevený krížik s menom Mária Súkeníková a s letopočtami 1926 a 2015. Donedávna ho sprevádzala ohrádka z brezových kolov na spôsob hrobového miesta. Nepoznáme okolnosti osadenia tohto krížika. Na internete sme našli zmienku o obyvateľke obce Láb Márii Súkenikovej, narodenej v roku 1926, ktorá bola na cintoríne v Lábe pochovaná v roku 2015. Nevieme, či bol krížik zhotovený pre ňu.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy