Studienka - Obrázok na ceste do Levár

Na lesnej ceste prechádzajúcej cez VO Záhorie smerom na Veľké Leváre je Obrázok Ježiša Krista v stvárnení Dobrého pastiera. Je osadený na mohutnom dube. Podľa signatúry na drevenej kazete ho zhotovil BJ v roku 2017. Na starších mapách sme Obrázok nenašli, ale pod stromom zostali zvyšky jeho predchodcu s obrázkom Panny Márie v stvárnení Matky Božej lásky.

Studienka - Chválanská kaplnka
Studienka - kríž v Tančibokoch
Studienka - kríž v Sojákoch
Studienka - kríž v kostolnej ohrade
Studienka - drevený kríž na malackej ceste
Studienka - kríž ku Sojákom
Studienka - kríž (2003) pred kostolom
Studienka - kríž (1948) na kraji obce
Studienka - kríž (1945) na cintoríne
Studienka - misijný kríž (1930)
Studienka - kríž (1898) v obci
Židovský cintorín, Studienka
Studienka - kríž v Holbičkoch
Studienka - kríž (1786 ?) na kraji obce
Studienka - Kalvária (1833, 1988)
Kamerové systémy