Štefanov - Obrázok U duba

Obrázok pri ceste do Stráží neďaleko bývalej mlynskej usadlosti U Božkov (U Hríchú) bol pôvodne osadený na mystickom dube, ktorý v roku 1923 zničila víchrica. Lokalite po ňom zostalo pomenovanie U duba. Obrázok mala darovať Kongregácia sestier Márie Pomocnice kresťanov zo Stráží, ktorá sa ale v obci usadila v roku 1968. Dnešný obraz Panny Márie Pomocnice kresťanov na železnej konštrukcii namaľoval podľa čiastočne zakrytej signatúry pravdepodobne G. Cvečka v roku 1983. Asi v roku 2020 bol Obrázok graficky rozšírený a  miesto upravené o lavičku a prístupový mostík.

Tibor Keller: Nemí svedkovia, in: ŠTEFANOVinky 1/2021, str. 7

Štefanov - sv. Ján Nepomucký
Štefanov - Ježiš Kristus
Štefanov - Obrázok sv. Izidora
Štefanov - Obrázok na družstve
Štefanov - primicijný kríž (2013)
Štefanov - Božia muka nad obcou
Štefanov - kaplnka so sv. Floriánom
Štefanov - kamenná Kalvária (1921)
Štefanov - liatinový kríž v chotari
Štefanov - misijný kríž
Štefanov - kríž (1945) v chotári
Štefanov - kríž (1928) v poli
Štefanov - kríž (1928) pri Starej Myjave
Štefanov - kríž (1916) na kraji obce
Štefanov - kríž (1914) v obci
Štefanov - kríž (1905) v chotári
Štefanov - kríž (1894) na kraji obce
Štefanov - kríž (1879) pred kostolom
Kamerové systémy