Štefanov - Obrázok U duba

Obrázok pri ceste do Stráží neďaleko bývalej mlynskej usadlosti U Božkov (U Hríchú) bol pôvodne osadený na mystickom dube, ktorý v roku 1923 zničila víchrica. Lokalite po ňom zostalo pomenovanie U duba. Obrázok mala darovať Kongregácia sestier Márie Pomocnice kresťanov zo Stráží, ktorá sa ale v obci usadila v roku 1968. Dnešný obraz Panny Márie Pomocnice kresťanov na železnej konštrukcii namaľoval podľa čiastočne zakrytej signatúry pravdepodobne G. Cvečka v roku 1983. Asi v roku 2020 bol Obrázok graficky rozšírený a  miesto upravené o lavičku a prístupový mostík.

Tibor Keller: Nemí svedkovia, in: ŠTEFANOVinky 1/2021, str. 7

Kamerové systémy