Rozbehy - Obrázok Panny Márie na Bojkovej

Na križovatke lesných ciest pred sociálnym zariadením Bojková je na najväčšom strome osadený Obrázok Panny Márie v drevenej kazete. Miesto bolo označené krížikom už na mape zo 60-tych rokov minulého storočia. Je možné, že Obrázok tu osadili rehoľné sestry Svätého kríža, ktoré v zariadení pracovali počnúc rokom 1950.

Lieskové - cholerový kríž (2008)
Lieskové - zvonica
Cerová - Krížová cesta v lese
Rozbehy - Obrázok na Sokolských chatách
Rozbehy - kríž za obcou
Rozbehy - kríž (1927) pred kaplnkou
Rozbehy - kríž (1816) na cintoríne
Cerová - sv. Vendelín (1907)
Cerová - sv. Ján Nepomucký (1825)
Cerová - sv. Florián (1825)
Rozbehy - Obrázky pri Korlátke
Lieskové - kríž (2007) za obcou
Lieskové - kríž (1818) na cintoríne
Cerová - cholerový kríž (2007)
Cerová - misijný kríž
Cerová - kríž (1923) pred kostolom
Cerová - kríž (1889) na cintoríne
Kamerové systémy