Rozbehy - Obrázok Panny Márie na Bojkovej

Na križovatke lesných ciest pred sociálnym zariadením Bojková je na najväčšom strome osadený Obrázok Panny Márie v drevenej kazete. Miesto bolo označené krížikom už na mape zo 60-tych rokov minulého storočia. Je možné, že Obrázok tu osadili rehoľné sestry Svätého kríža, ktoré v zariadení pracovali počnúc rokom 1950.

Kamerové systémy