Rozbehy - Obrázky pri Korlátke

Farár Ján Palúch za účasti asi stovky veriacich posvätil 9. mája 2010 v lese nad Cerovou obrázkovú Krížovú cestu a popri nej aj dva nové kazetové Obrázky Panny Márie. Jeden s vročením 2010 sa nachádza pri poslednom zastavení Krížovej cesty a neskôr pri ňom osadili aj Obrázok Ježiša Krista.

Ďalší Obrázok Panny Márie posvätil Ján Palúch pri vstupe do lesa pri hrade Korlátka. V neskoršom období bol Obrázok preložený na strom z druhej strany cesty a ešte neskôr bola do jeho kazety vložená podobizeň Ježiša Krista. Na mieste, kde ho krátko po posvätení zaznamenala fotografia Miroslava Lisinoviča z jeho blogu o Kalváriách, je už osadený iný Obrázok Panny Márie. Na mape sme označili miesto Obrázkov pri Korlátke.

Lieskové - cholerový kríž (2008)
Lieskové - zvonica
Cerová - Krížová cesta v lese
Rozbehy - Obrázok na Sokolských chatách
Rozbehy - Obrázok Panny Márie na Bojkovej
Rozbehy - kríž za obcou
Rozbehy - kríž (1927) pred kaplnkou
Rozbehy - kríž (1816) na cintoríne
Cerová - sv. Vendelín (1907)
Cerová - sv. Ján Nepomucký (1825)
Cerová - sv. Florián (1825)
Lieskové - kríž (2007) za obcou
Lieskové - kríž (1818) na cintoríne
Cerová - cholerový kríž (2007)
Cerová - misijný kríž
Cerová - kríž (1923) pred kostolom
Cerová - kríž (1889) na cintoríne

Kamerové systémy