Farár Ján Palúch za účasti asi stovky veriacich posvätil 9. mája 2010 v lese nad Cerovou obrázkovú Krížovú cestu a popri nej aj dva nové kazetové Obrázky Panny Márie. Jeden s vročením 2010 sa nachádza pri poslednom zastavení Krížovej cesty a neskôr pri ňom osadili aj Obrázok Ježiša Krista.

Ďalší Obrázok Panny Márie posvätil Ján Palúch pri vstupe do lesa pri hrade Korlátka. V neskoršom období bol Obrázok preložený na strom z druhej strany cesty a ešte neskôr bola do jeho kazety vložená podobizeň Ježiša Krista. Na mieste, kde ho krátko po posvätení zaznamenala fotografia Miroslava Lisinoviča z jeho blogu o Kalváriách, je už osadený iný Obrázok Panny Márie. Na mape sme označili miesto Obrázkov pri Korlátke.

Kamerové systémy