Rača - Jakubcov krížik

Trnavský rodák Ján Jakubec (24. 5. 1943 - 27. 10. 2002) žil v Rači, bol propagátorom rekreačného behu. Od jeho smrti bol v račianskych lesoch každoročne usporiadaný Memoriál Janka Jakubca v lesnom behu na 8,5-km trati. Prvý usporiadali 26. októbra 2003, na všetkých ročníkoch sa zúčastnila jeho manželka Oľga. Prvé ročníky sa konali v októbrové dni blízke výročiu smrti, neskoršie v novembrovom termíne.
Pri ceste nad Račou na okraji lesa priatelia osadili Jánovi Jakubcovi drobný drevený krížik.

Rača - sv. Ján Nepomucký (1730)
Rača - sv. Florián (1721)
Židovský cintorín, Rača
Krasňany - misijný kríž (2012)
Rača - kaplnka sv. Urbana (2016)
Rača - kaplnka sv. Anny
Rača - lurdská jaskyňa
Rača - Horvátov kríž (1948, 2014)
Rača - kríž (2014) na Malej bani
Rača - Horný Červený kríž
Rača - Brichtov kríž (1871)
Rača - kríž na cintoríne
Rača - kríž (1908) na Karpatskom námestí
Rača - kríž (1844) pod Rinzlami
Rača - kríž (1816, 2017) Pri Lajprúne
Rača - Dolný Červený kríž
Kamerové systémy