Píla - kaplnka Matky dobrej rady
Píla - kríž (1984) na cintoríne
Píla - kríž (1947) v obci

Kamerové systémy