Kedy bol nad lesnej ceste nad pezinskou Kalváriou osadený Obrázok so sakrálnym motívom, nevieme. Od tej doby sa lokalite vžilo meno Pri obrázku alebo aj Ondrovičov obrázok.
V lokalite na modrom turistickom chodníku býval približne v mieste rázcestníka pri miniarboréte osadený Obrázok v drevenom ráme. V realistickej časti kresby bola zobrazená charakteristická štíhla zvonica psychiatrickej liečebne v Cajle a na okraji kresby názov kultového filmu Dobrí holubi sa vracajú z prostredia psychiatrickej nemocnice. Pre nedokonalosť fotografie sa nedá určiť, či na kresbe bolo datovanie s podpisom autora. Po veternej kalamite v roku 2010 bol les v lokalite zničený a zanikol aj Obrázok.

Kamerové systémy