Pezinok - Obrázok sv. Barbory

Členovia Malokarpatského baníckeho spolku vo vstupnej výdreve bývalej antimónovej štôlne osadili Obrázok sv. Barbory, patrónky baníkov. Obrázok tu umiestnili asi v súvislosti protipandemickou situáciou ku sviatku sv. Barbory 4. decembra 2021, keď sa nekonali bohoslužby vo farskom kostole. Nasledujúci rok do výdrevy osadili kované mreže a Obrázok doplnili soškou spomenutej svätice. Obrázok a sošku posvätil 4. decembra 2022 kapucín Marek Török.

mbs: Svätá Barbora na Antimonke, 4.12.2021; in: banicipezinok.sk;
mbs: Posvätenie obrazu a sošky Svätej Barbory, 4.12.2022; in: banicipezinok.sk

Pezinok - kríž (2020) na cintoríne
Pezinok - Korunovanie Panny Márie
Cajla - zvonica v liečebnom ústave
Pezinok - sv. Ján Nepomucký
Pezinok - sv. Anton Paduánsky (1750)
Pezinok - Obrázok Nad Slnečným údolím
Pezinok - sv. Florián (1760)
Pezinok - Kalvária
Grinava - misijný kríž
Pezinok - Ondrovičov obrázok
Pezinok - kaplnka sv. Rozálie (1730)
Pezinok - Božia muka na Bratislavskej ulici
Pezinok - Božia muka na Kupeckého ulici
Grinava - kríž na cintoríne
Pezinok - Ježiš Kristus na Žilovej
Pezinok - lurdská jaskyňa
Cajla - Kalvária a Krížová cesta
Cajla - kaplnka sv. Klimenta (2010)
Grinava - Kalvária na cintoríne
Cajla - Božia muka na cintoríne
Pezinok - obraz Panny Márie Škapuliarskej
Cajla - Kristus Kráľ (1692) v Zumbergu
Pezinok - sv. Urban (2018)
Pezinok - Immaculata (1749)
Cajla - kríž s tŕňovou korunou
Cajla - kríž na pódiu pri kostole
Cajla - kríž na cintoríne
Cajla - Dolný kríž (1869)
Pezinok - kríž (1994) pri hradbách
Pezinok - kríž (1910) pri kostole
Grinava - kríž (1921)
Grinava - dvojkríž (2017) nad obcou

Kamerové systémy