Členovia Malokarpatského baníckeho spolku vo vstupnej výdreve bývalej antimónovej štôlne osadili Obrázok sv. Barbory, patrónky baníkov. Obrázok tu umiestnili asi v súvislosti protipandemickou situáciou ku sviatku sv. Barbory 4. decembra 2021, keď sa nekonali bohoslužby vo farskom kostole. Nasledujúci rok do výdrevy osadili kované mreže a Obrázok doplnili soškou spomenutej svätice. Obrázok a sošku posvätil 4. decembra 2022 kapucín Marek Török.

mbs: Svätá Barbora na Antimonke, 4.12.2021; in: banicipezinok.sk;
mbs: Posvätenie obrazu a sošky Svätej Barbory, 4.12.2022; in: banicipezinok.sk

Kamerové systémy