Oreské - sv. Medard
Oreské - lurdská jaskyňa
Oreské - sv. Ján Nepomucký (1889)
Oreské - kaplnka pri ceste do Viesky
Oreské - kaplnka troch svätých v obci
Oreské - kríž (2011) na cintoríne
Oreské - kríž (1951) za obcou
Oreské - kríž (1950, 2012) pri dome smútku
Oreské - kríž (1950) na kraji obce
Oreské - kríž pred kostolom
Oreské - kríž na ceste do Lopašova
Oreské - Obrázok na ceste do Lopašova
Kamerové systémy