Kuchyňa - Tonkova studnička (2002)

V roku 2002 nad prameňom vo Švancpošskej doline vybudoval murovanú studničku Anton Minarovič. Od tej doby sa nazýva aj Tonkovou studničkou. Nad výtokom zhotovil nápis s venovaním Sedembolestnej Panne Márii a na strome za studničkou zavesil Obrázok Panny Márie. Medzi rokmi 2010-2018 bol strom spílený a na studničku členovia miestneho rybárskeho zväzu osadili zakladateľskú tabuľku s Minarovičovým menom. Obrázok bol istý čas osadený na zvyšku kmeňa, dnes už na mladších výhonkoch na rovnakom mieste.

Kamerové systémy