Kuchyňa - Tonkova studnička (2002)

V roku 2002 nad prameňom vo Švancpošskej doline vybudoval murovanú studničku Anton Minarovič. Od tej doby sa nazýva aj Tonkovou studničkou. Nad výtokom zhotovil nápis s venovaním Sedembolestnej Panne Márii a na strome za studničkou zavesil Obrázok Panny Márie. Medzi rokmi 2010-2018 bol strom spílený a na studničku členovia miestneho rybárskeho zväzu osadili zakladateľskú tabuľku s Minarovičovým menom. Obrázok bol istý čas osadený na zvyšku kmeňa, dnes už na mladších výhonkoch na rovnakom mieste.

Kuchyňa - kaplnka sv. Anny (1851)
Kuchyňa - kríž pri letisku
Kuchyňa - kríž (2000) na Vysokej
Kuchyňa - lurdská jaskyňa
Židovský cintorín, Kuchyňa
Kuchyňa - Božia muka na cintoríne
Kuchyňa - Božia muka v Hliníkoch
Kuchyňa - kaplnka so sv. Urbanom v chotári
Kuchyňa - Najsvätejšia Trojica (1890)
Kuchyňa - sv. Florián (1797)
Kuchyňa - sv. Vendelín (1833)
Kuchyňa - sv. Ján Nepomucký (1819, 1918)
Kuchyňa - kríž na fasáde kostola
Kuchyňa - kríž na cintoríne, pri bráne
Kuchyňa - kríž (1990) na cintoríne
Kuchyňa - kríž (1850) v chotári
Kuchyňa - kríž (1832) na cholerovom cintoríne
Kuchyňa - kríž (1829, 1992) za obcou
Kuchyňa - kríž (1810) v obci
Kuchyňa - kríž (1756, 1912) pri kostole
Kuchyňa - kríž pri kaplnke sv. Rócha
Kamerové systémy