Jakubov - Obrázok na Malej hrázke

V Jakubove obrázok Panny Márie pri moste na konci Malej hrázky umiestnili Sivákovci. Keď Obrázok na kmeni starej borovice starobou trochu schátral, dala v roku 2014 Irena Palková zhotoviť namiesto neho nový. Pred osadením bol posvätený kňazom v jakubovskom kostole.

Ján Šimek: Jakubov – od minulosti k dnešku, Bratislava 2012, str. 172;
m. p.: Pri obrázku..., in: Jakubovské zvesti 4/2014, str. 7

Jakubov - sv. Jakub Apoštol (2018)
Jakubov - kaplnka Panny Márie
Jakubov - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Židovský cintorín, Jakubov
Jakubov - sv. Vendelín
Jakubov - Najsvätejšia Trojica (1918)
Jakubov - sv. Florián (1902)
Jakubov - Celenská Panna Mária
Jakubov - Božia muka v chotári
Jakubov - kríž (1994) v obci
Jakubov - drevený kríž v chotári
Jakubov - drevený kríž pri kostole
Jakubov - kríž (1909) v chotári
Jakubov - kríž (1884) pri kostole
Jakubov - kríž (1884) na cintoríne

Kamerové systémy