Gbely - sv. Jozef Robotník (2021)

Sv. Jozef sa uctieva hlavne ako pestún Ježiša Krista. Je však tiež patrónom robotníkov a vtedy sa zobrazuje s atribútmi, ktorými sú tesárske nástroje. Rezbár Ferdinand Bolebruch, gbelský rodák, zhotovil drobnú drevenú sošku sv. Jozefa Robotníka, ktorú osadil v nike drobného dreveného stĺpa v tvare Božej muky. Daroval ju gbelskej farnosti, bola osadená pred kostolom v roku 2021.

Dar pre Gbely, in: Gbelan 6/2021, str. 5

Gbely - dvojkríž (2014)
Gbely - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1871)
Gbely - kaplnka sv. Anny
Gbely - železný kríž v chotári
Gbely - kríž (po 1945) v chotári
Gbely - kaplnka sv. Huberta pri Adamove
Gbely - kríž (1857, 2012) v chotári
Gbely - Najsvätejšia Trojica (1893)
Gbely - sv. Mikuláš
Gbely - Panna Mária s ružencom (1893)
Gbely - Immaculata
Židovský cintorín, Gbely
Gbely - Kalvária a Krížová cesta
Gbely - liatinový kríž za mestom
Gbely - kríž U Šugara
Gbely - kríž U Grimandla
Gbely - kríž pri skládke
Gbely - kríž (2007) na cintoríne
Gbely - kríž (2002) v chotári
Gbely - kríž (2000) pred kostolom
Gbely - kríž (1989?) za mestom
Gbely - kríž (1912) v meste
Gbely - kríž (1905) na Petroveskej ulici
Gbely - kríž (1891) na ceste do Smolinského
Gbely - kríž (1891) na kraji mesta
Gbely - kríž (1885) v chotári
Gbely - kríž (1883?) pri kostole
Gbely - kríž (1863) na Hurbanovej ulici
Gbely - Obrázok U duba
Gbely - Obrázok na ceste do Smolinského
Kamerové systémy