Gbely - sv. Jozef Robotník (2021)

Sv. Jozef sa uctieva hlavne ako pestún Ježiša Krista. Je však tiež patrónom robotníkov a vtedy sa zobrazuje s atribútmi, ktorými sú tesárske nástroje. Rezbár Ferdinand Bolebruch, gbelský rodák, zhotovil drobnú drevenú sošku sv. Jozefa Robotníka, ktorú osadil v nike drobného dreveného stĺpa v tvare Božej muky. Daroval ju gbelskej farnosti, bola osadená pred kostolom v roku 2021.

Dar pre Gbely, in: Gbelan 6/2021, str. 5

Kamerové systémy