Gbely - Obrázok U duba

V lese na ceste z Gbelov do Adamova je na dube Obrázok s malou soškou Panny Márie Pomocnice. Vek tohto duba letného sa odhaduje na vyše tristo rokov, je najstarším stromom v širokom okolí. Už dlhodobo bol dobrým orientačným bodom a miestom odpočinku pre poľovníkov, hubárov a okoloidúcich. Lokalite sa preto hovorí U Duba a sošku tu posvätil gbelský farár Lukáš Šlosár 11. septembra 2011.

Jana Krchňavá: Slávnosť u "Duba", in: Gbelan 9/2011, str. 4

Gbely - dvojkríž (2014)
Gbely - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1871)
Gbely - kaplnka sv. Anny
Gbely - železný kríž v chotári
Gbely - kríž (po 1945) v chotári
Gbely - kaplnka sv. Huberta pri Adamove
Gbely - kríž (1857, 2012) v chotári
Gbely - Najsvätejšia Trojica (1893)
Gbely - sv. Mikuláš
Gbely - Panna Mária s ružencom (1893)
Gbely - Immaculata
Židovský cintorín, Gbely
Gbely - Kalvária a Krížová cesta
Gbely - liatinový kríž za mestom
Gbely - kríž U Šugara
Gbely - kríž U Grimandla
Gbely - kríž pri skládke
Gbely - kríž (2007) na cintoríne
Gbely - kríž (2002) v chotári
Gbely - kríž (2000) pred kostolom
Gbely - kríž (1989?) za mestom
Gbely - kríž (1912) v meste
Gbely - kríž (1905) na Petroveskej ulici
Gbely - kríž (1891) na ceste do Smolinského
Gbely - kríž (1891) na kraji mesta
Gbely - kríž (1885) v chotári
Gbely - kríž (1883?) pri kostole
Gbely - kríž (1863) na Hurbanovej ulici
Gbely - sv. Jozef Robotník (2021)
Gbely - Obrázok na ceste do Smolinského
Kamerové systémy