Dúbravka - Obrázok sv. Kozmu a Damiána a Panny Márie

Dúbravka je spätá s patrocíniom sv. Kozmu a Damiána. Svätcom je zasvätený dúbravský kostol, bola im zasvätená aj kaplnka na ceste zo Záhorskej Bystrice do Dúbravky a Obrázok na ceste do Devína pod dúbravskou Glavicou. Dnes je Obrázok osadený v železnej konštrukcii na betónovom nosníku. Z jednej strany je na ňom výjav so svätými Kozmom a Damiánom a z druhej obraz Panny Márie. Podľa Pamätnej knihy Dúbravky, ktorú od roku 1935 písal učiteľ Josef Zelinka, tak tomu bolo aj v tom čase, len na jeho mieste Na Tablici stál namiesto železnej konštrukcie kamenný stĺp.
K stĺpu sa vzťahuje nasledovná povesť. Pastierovi z Dúbravky sa zjavila Panna Mária. Oznámil to devínskemu farárovi, ktorý v tom čase spravoval aj Dúbravku. Farár ho vysmial, ale postihol ho preto trest a na čas oslepol. Keď sa kňaz kajal a cestu do Devína zdolával kolenačky, vrátil sa mu zrak. Na tom mieste bol potom postavený stĺp.
Na historických mapách bolo miesto s Obrázkom označené drobnou sakrálnou stavbou najskôr asi v polovici 19. storočia.

Ľubo Navrátil (podľa Pamätnej knihy Dúbravky): Zaväzujeme sa my..., in: Dúbravské noviny 1/2017, str. 17

Dúbravka - misijný kríž
Dúbravka - sv. Florián
Dúbravka - sv. Vendelín
Dúbravka - Panna Mária (1865)
Dúbravka - Panna Mária (1908)
Dúbravka - lurdská jaskyňa
Dúbravka - kríž (1957) na cintoríne
Dúbravka - kríž (1946) v obci
Dúbravka - kríž (1903) pri kaplnke
Dúbravka - dvojkríž (2013)
Dúbravka - Červený kríž pri škole

Kamerové systémy