Chtelnica - prameň sv. Jána Nepomuckého na Výtoku

Jozef Ďuračka, majiteľ usadlosti na Výtoku (Vítek) v lokalite Lachov, dal zrenovovať prameň prýštiaci na okraji jeho pozemku a skultivovať jeho okolie. Do murovanej niky nad prameňom osadil malú sochu sv. Jána Nepomuckého. Prameň so soškou vysvätil kňaz Peter Valent 2. októbra 2021. Udalosť bola spojená s vysvätením rodinnej kaplnky v susedstve prameňa.

Sv. Ján Nepomucký
patrón prameňov a vody
vysvätené 2. 10. 2021

 

Ivan Cisár: Vysvätenie kaplnky, in: Chtelničan 4/2021, str. 15

Kamerové systémy