Chtelnica - prameň sv. Jána Nepomuckého na Výtoku

Jozef Ďuračka, majiteľ usadlosti na Výtoku (Vítek) v lokalite Lachov, dal zrenovovať prameň prýštiaci na okraji jeho pozemku a skultivovať jeho okolie. Do murovanej niky nad prameňom osadil malú sochu sv. Jána Nepomuckého. Prameň so soškou vysvätil kňaz Peter Valent 2. októbra 2021. Udalosť bola spojená s vysvätením rodinnej kaplnky v susedstve prameňa.

Sv. Ján Nepomucký
patrón prameňov a vody
vysvätené 2. 10. 2021

 

Ivan Cisár: Vysvätenie kaplnky, in: Chtelničan 4/2021, str. 15

Chtelnica - Krížová cesta pri Hornom kostole
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na stĺpe
Chtelnica - zvonica
Chtelnica - sv. Urban (2002)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie na Výtoku
Chtelnica - sv. Urban (1781)
Chtelnica - kaplnka sv. Rócha
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na námestí
Chtelnica - kaplnka Svätého kríža
Chtelnica - sv. Florián (1756)
Chtelnica - kamenná Kalvária (1800)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie (1704)
Chtelnica - Najsvätejšia Trojica
Chtelnica - Panna Mária s dieťaťom (1711)
Chtelnica - sv. Ján Krstiteľ (1806)
Chtelnica - lurdská jaskyňa na Šteklíne
Chtelnica - misijný kríž (2005)
Chtelnica - kríž na cintoríne
Chtelnica - kríž (1810) v chotári
Chtelnica - kríž (1778) na kraji obce
Chtelnica - kríž (1775) za obcou
Kamerové systémy