Častá - Obrázok v Častianskej doline

Obrázok Panny Márie na strome v Častianskej doline koncom roka 2011 zhorel. Ťažko povedať, či to bolo následkom vandalského činu, alebo neopatrne umiestnenej sviečky. Na jar nasledujúceho roka dalo občianske združenie Červenokamenské panstvo zhotoviť drevenú kazetu s novým Obrázkom.

OZ ČKP: Aktivity OZ Červenokamenské panstvo, in: Častkovský informačník 2/2012, str. 10

Kamerové systémy