Borský Peter - U obrázka

Povesť z obdobia tureckých vojen sa vzťahuje k Obrázku na lesnej ceste v chotári Borského Petra, o ktorý sa starajú aj obyvatelia Šajdíkových Humeniec. Obrázok Ježiša Krista a Panny Márie tu mal zavesiť vojak z vďaky za záchranu života. Unikol pred tureckými jazdcami tak, že zaľahol do hustého kapradia, kde ho Turci nezbadali.

Založenie kostola, in: kostolsajdikovehumence.szm.com

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy