Úvod ku Obrázkom

Drobným prejavom ľudovej zbožnosti sú Obrázky, niekedy s prívlastkom sväté, pod ktorými si najčastejšie predstavíme drobné obrázky svätých v ozdobných vyrezávaných kaziet z dreva. Niekedy je v kazete umiestnená drobná plastika, alebo samotnú kazetu nahradili rôznymi železnými konštrukciami alebo jednoducho malým krížikom.
Obrázky neboli nákladné, človek si často vystačil s trochou vlastnej šikovnosti. Dali sa umiestniť aj na odľahlé a ťažko prístupné miesta a asi neboli ani vysväcované, aj keď príklady z novej doby svedčia o inom. Naozaj najskôr len náklady rozhodli o tom, či človek dal postaviť Božiu muku, kríž, alebo dal zhotoviť Obrázok. O tom, že tieto formy drobných sakrálnych prejavov sa zvykli zamieňať, svedčia aj príklady z novšej doby. V zalesnenom chotári Záhorskej Bystrice v roku 2007 postavili Božiu muku na mieste, kde dovtedy bol Obrázok Panny Márie v železnej skrinke. V Malých Karpatoch nad Sološnicou je v blízkosti Obrázku novodobá Božia muka. V Kútoch, na rázcestí tradičných ciest do Kuklova a Borského Svätého Jura, bol na agáte oddávna umiestnený obraz Panny Márie a v roku 1996 tu pridali liatinový kríž. V roku 2013 liatinovým krížom nahradili Obrázok pri Borskom Mikuláši. Nad Dúbravkou, kde je dnes umiestnená železná konštrukcia s Obrázkom na oboch stranách, bývala v minulosti významnejšia drobná sakrálna stavba všeobecne označovaná ako statua, pravdepodobne kamenný stĺp s Obrázkom. Podľa nej bola aj lokalita pomenovaná Pri Statui.
Miesta, kde boli Obrázky dlhodobo umiestnené, sa vžili do povedomia ľudí tak, že ich podľa nich aj premenovali. Aj spomenutým lokalitám v Kútoch a v Sološnici sa hovorí U obrázka. Tak sa nazývajú miesta v Záhorskej Vsi pri meandri prírodného kanála Obloz, pri Vysokej pri Morave v časti Horné pole, na križovatke lesných ciest v chotári Borského Petra a ďalšie.
Obrázky nebývajú doplňované nápismi a aj preto sú málokedy známi ich autori a dôvody, pre ktoré ich dali zhotoviť. V Jakubove sa o Obrázok na križovatke cesty do Lábu starajú Mravíkovci a ďalší pri moste na konci Malej hrázky umiestnili Sivákovci. V rohu kresby Panny Márie na Obrázku pri Štefanove je uvedený autor kresby Ovečka G. s datovaním 1983.
Väčšinou sa Obrázky umiestňovali asi na miestach nešťastí. Za Kútami pri Morave je v Obecňím lesi aj ďalšie miesto zvané U obrázka, kde sa koscovi zo Smolinského prevrátil voz do rieky a utopili sa mu dve deti. Podľa tradície povedal niečo v tom zmysle, ako „Ešte, že sa nič horšie nestalo“. To by bol ale veľmi čierny humor. Nad Sološnicou je na strome drevený krížik z novšej doby s prehrdzavenou železnou tabuľkou, z ktorej sa dalo vyčítať, že tu skonal Štefan Weidinger, milovník prírody. Krížik je aj v šaštínskom lese na prístupovej ceste k bývalej šibenici. Asi ešte pred 2. svetovou vojnou tu mali pytliaci zastreliť horára. V lese na prístupových cestách do Šaštína je viacero miest označených krížikmi. Sú na miestach prirodzeného odpočinku pri zastávkach na púti.
V lese nad Cerovou pri ceste na Korlátko posvätili v roku 2010 obrázkovú Krížovú cestu a dva nové Obrázky. Obrázkové Krížové cesty boli poslednou dobou zrealizované na viacerých miestach (Sološnica, Plavecký Mikuláš a ďalších).
V regióne Záhoria je najviac Obrázkov v okolí Lakšárskej Novej Vsi. Nájdu sa aj časom schátrané a zabudnuté a raz vždy doslúži aj strom, ktorý ich nesie. Ale nájdu sa aj ľudia, ktorí ich dajú vynoviť. Svedčia o tom obnovené Obrázky v Jakubove (2014), nad Cerovou (2010) a nové pri Gbeloch (2011).

Nižšie si môžete pozrieť malú fotogalériu Obrázkov, ktoré zanikli alebo už boli nahradené. Na hornej lište je pripojená mapa a zoznam Obrázkov rozšírených o malé krížiky a sakrálne drevorezby z regiónu.

Štefan Zajíček: Sakrálne stavby, in: Kúty, Skalica 2005, str. 131;
Vysoká pri Morave – Od praveku po dnešok, 1996, str. 14;
Ján Šimek: Jakubov – od minulosti k dnešku, Bratislava 2012, str. 172;
Richard Drška: Miestopis kútskeho chotára, in: Kúty, Skalica 2005, str. 149

Kamerové systémy