Dechtice - Obrázky v Boričkách

Krížová cesta v Boričkách je sprevádzaná dvomi Obrázkami na železných konštrukciách. Obrázok Panny Márie pri dvanástom zastavení osadili po roku 2014. Po roku 2017 ho nahradili novším a asi zároveň pri vinohradoch na začiatku cesty pred Krížovou cestou osadili Obrázok Ježiša Krista. Na mape sme označili pozíciu druhého Obrázka.