Vidovany - lurdská jaskyňa

Lurdská jaskyňa pri kostole sv. Antona bola postavená medzi rokmi 2010-2012. Veriaci mali sochy do jaskyne zaobstarané už trochu skôr, ako je to zjavné z priložených fotografií.