Veľké Tŕnie - lurdská jaskyňa

Lurdská jaskyňa vo Veľkom Tŕní bola postavená do svahu pri kostole sv. Martina, nepoznáme rok jej vzniku.