Vajnory - lurdská jaskyňa

Lurdská jaskyňa pri kostole má po stranách ďakovné tabuľky. Najstaršia z nich je z roku 1939. Lurdskú jaskyňu postavili v roku 1938 (Juraj Červenka: 1918-1945, in: Naše Vajnory, Vajnory 2008, str. 55).