Prietržka - lurdská jaskyňa

Lurdskú jaskyňu pri kostole vybudovali veriaci v spolupráci so starostom obce. V deň sviatku patrónky farnosti sv. Rozálie, ktorý pripadol na 4. septembra 2005, ju vysvätil dekan František Kurkin. Sochy Panny Márie a aj sv. Bernadety sú jeho darom.

-bs-: Prietržka, in: Katolícke noviny 25. 9. 2005