Oreské - lurdská jaskyňa

Medzi rokmi 2005 až 2008 presunuli bokom od vstupného priečelia kostola pomník padlých, kamenný kríž a lurdskú jaskyňu. Objekty pritom zmenili svoju orientáciu, novovybudovaná jaskyňa aj svoj tvar.