Závod - lurdská jaskyňa

Lurdskú jaskyňu pri kostole vybudovali v roku 1953. Sadrové sochy Panny Márie a sv. Bernadety boli za dobu existencie kaplnky už poškodené. V jeseni 2012 ich renovoval reštaurátor Robert Mercell.
Vo večerných hodinách 6. januára 2018 sochu sv. Bernadety z neznámych dôvodov ukradol muž, ktorého identita sa nezistila, aj keď ho pri čine nasnímala bezpečnostná kamera. Novú sochu sv. Bernadety v jaskyni posvätili 8. decembra 2018 vo sviatok Nepoškvrneného počatia.

Richard: Ja som Nepoškvrnené Počatie..., in: Svitanie 1/2019, str. 6

Závod - kaplnka sv. Vendelína (1926)
Závod - železný kríž v chotári
Závod - drevený kríž v chotári
Závod - kaplnka Celenskej Panny Márie
Závod - zaniknutá Božia muka pri družstve
Závod - Božia muka pri ceste na Tomky
Závod  - sv. Donát, biskup
Závod - sv. Ján Nepomucký pri fare
Závod - sv. Florián
Závod - Immaculata
Závod - mozaika sv. Michala Archanjela
Židovský cintorín, Závod
Závod - kríž (1998) v obci
Závod - kríž v Šišolákoch
Závod - misijný kríž (2000)
Závod - kríž (1997) v chotári
Závod - kríž (1997, 2014) pred školou
Závod - kríž na cintoríne
Závod - kríž (1929) v obci
Závod - kríž (1914) za obcou
Závod - kríž (1891) pri ceste na Tomky
Závod - kríž (1890) v obci

Kamerové systémy