Závod - lurdská jaskyňa

Lurdskú jaskyňu pri kostole vybudovali v roku 1953. Sadrové sochy Panny Márie a sv. Bernadety boli za dobu existencie kaplnky už poškodené. V jeseni 2012 ich renovoval reštaurátor Robert Mercell.
Vo večerných hodinách 6. januára 2018 sochu sv. Bernadety z neznámych dôvodov ukradol muž, ktorého identita sa nezistila, aj keď ho pri čine nasnímala bezpečnostná kamera. Novú sochu sv. Bernadety v jaskyni posvätili 8. decembra 2018 vo sviatok Nepoškvrneného počatia.

Richard: Ja som Nepoškvrnené Počatie..., in: Svitanie 1/2019, str. 6

Kamerové systémy