Vlčkovany - lurdská jaskyňa

Podľa dvoch zakladateľských tabuliek dali lurdskú jaskyňu pri kostole sv. Žofie postaviť v roku 1949 manželia Viktória a Viktor Mastihuba, pričom hlavnú úlohu pri jej zriadení mala možno Viktória. V roku 2015 bola lurdská jaskyňa zrenovovaná. Po obnove ju 3. septembra 2015 posvätil kňaz Ľubomír Sloboda, výpomocný duchovný radošovskej farnosti.

NA ČESŤ A CHVÁLU BOŽIU
NECHALI POSTAVIŤ MANŽELIA
VIKTÓRIA A VIKTOR MASTIHUBA
20. 11. 1949.
PRE VEĽKÚ LÁSKU
K PANNE MÁRII
NECHALA POSTAVIŤ
TÚTO KAPLIČKU
TÁTO ŽENA VIKTÓRIA
SO SVOJIM MANŽELOM
20. 11. 1949.

Kronika obce (str. 241, pdf), in: dubovce.sk

Kamerové systémy