Vlčkovany - lurdská jaskyňa

Podľa dvoch zakladateľských tabuliek dali lurdskú jaskyňu pri kostole sv. Žofie postaviť v roku 1949 manželia Viktória a Viktor Mastihuba, pričom hlavnú úlohu pri jej zriadení mala možno Viktória. V roku 2015 bola lurdská jaskyňa zrenovovaná. Po obnove ju 3. septembra 2015 posvätil kňaz Ľubomír Sloboda, výpomocný duchovný radošovskej farnosti.

NA ČESŤ A CHVÁLU BOŽIU
NECHALI POSTAVIŤ MANŽELIA
VIKTÓRIA A VIKTOR MASTIHUBA
20. 11. 1949.
PRE VEĽKÚ LÁSKU
K PANNE MÁRII
NECHALA POSTAVIŤ
TÚTO KAPLIČKU
TÁTO ŽENA VIKTÓRIA
SO SVOJIM MANŽELOM
20. 11. 1949.

Kronika obce (str. 241, pdf), in: dubovce.sk

Vidovany - kaplnka sv. Urbana
Vidovany - kríž na cintoríne
Vidovany - lurdská jaskyňa
Vlčkovany - kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Vlčkovany - drevený kríž vo vinohradoch
Vlčkovany - kríž (1939) pred kostolom
Vidovany - kríž (1930) v chotári
Vlčkovany - kríž (1928) na cintoríne
Vidovany - kríž (1922) pred kostolom
Vlčkovany - kríž (1909) v obci

Kamerové systémy