Vinosady - zvonica v Malom Tŕní
Vinosady - Božia muka
Vinosady - kríž na cintoríne vo Veľkom Tŕní
Vinosady - kríž na cintoríne v Malom Tŕní
Vinosady - kríž (1935) pri kostole
Vinosady - kríž (1891)
Kamerové systémy