Smolenice - lurdská jaskyňa v Hlboči

V skalnej stene v doline Hlboča pri občasnom vodopáde je lurdská jaskyňa, o ktorej založení sme nenašli v literatúre žiadne poznatky. Tabuľka pod sochou Panny Márie je najstaršou z inštalovaných ďakovných tabuliek v jaskyni. Má atribúty zakladateľskej tabuľky, podľa nej by lurdskú jaskyňu dali 2. apríla 1946 zriadiť, prípadne posvätiť veriaci z obce z vďaky za ochranu počas vojnovej doby.

PANNA MÁRIA
NÁS CHRÁNILA A POMÁHALA
NÁM POČAS VOJNY
Smolenice 2. apr. 1946.
VĎAČNÍ VERIACI.

 

Kamerové systémy