Za kostolom bola vybudovaná lurdská jaskyňa včlenením do kamennej kostolnej ochodze. Podľa zakladateľských tabuliek ju dali postaviť farníci z obce a pravdepodobne ju vybudoval kostolník Ján Kákoni s pomocou F. a T. Rybárika.
Farníci začali lurdskú jaskyňu stavať v jarných mesiacoch roku 1949 z vďaky k Panne Márii za záchranu počas 2. svetovej vojny a jej ukončenie. Sochu Panny Márie Lurdskej do nej preniesli z kostola. Biskup M. Buzalka 29. mája 1949 po obrade birmovky posvätil nový inventár kostola a aj lurdskú kaplnku.

KU CTI A CHVÁLE
PANNY MÁRII LURDSKEJ
VENOVALI VERIACI
ROHOŽNÍKU R. 1949
NA ČEST A SLÁVU
LURDSKEJ MATKY BOŽEJ
TÚTO JASKYŇU ZHOTOVIL
KOSTOLNÍK JÁN KÁKONI
S POMOCOU F. A T. RYBÁRIKA
POSVÄTENÁ BISKUPOM
BOLA V MÁJI R. 1949

 

Ľudmila Kotesová: Rohožník 1397 – 1997, Bratislava 1997, str. 64

Kamerové systémy