Rohožník - lurdská jaskyňa

Za kostolom bola vybudovaná lurdská jaskyňa včlenením do kamennej kostolnej ochodze. Podľa zakladateľských tabuliek ju dali postaviť farníci z obce a pravdepodobne ju vybudoval kostolník Ján Kákoni s pomocou F. a T. Rybárika.
Farníci začali lurdskú jaskyňu stavať v jarných mesiacoch roku 1949 z vďaky k Panne Márii za záchranu počas 2. svetovej vojny a jej ukončenie. Sochu Panny Márie Lurdskej do nej preniesli z kostola. Biskup M. Buzalka 29. mája 1949 po obrade birmovky posvätil nový inventár kostola a aj lurdskú kaplnku.

KU CTI A CHVÁLE
PANNY MÁRII LURDSKEJ
VENOVALI VERIACI
ROHOŽNÍKU R. 1949
NA ČEST A SLÁVU
LURDSKEJ MATKY BOŽEJ
TÚTO JASKYŇU ZHOTOVIL
KOSTOLNÍK JÁN KÁKONI
S POMOCOU F. A T. RYBÁRIKA
POSVÄTENÁ BISKUPOM
BOLA V MÁJI R. 1949

 

Ľudmila Kotesová: Rohožník 1397 – 1997, Bratislava 1997, str. 64

Rohožník - Štefekov kríž
Rohožník - kaplnka sv. Urbana
Rohožník - kaplnka sv. Rozálie
Rohožník - zvonica
Rohožník - kaplnka so sochou Piety Pri potoku
Rohožník - Božia muka na Riadku
Rohožník - Božia muka na ceste do Sološnice
Rohožník - Najsvätejšia Trojica (1905)
Rohožník - sv. Vendelín
Rohožník - Ecce homo
Rohožník - sv. Florián (1897)
Rohožník - sv. Helena (1895)
Rohožník - misijný kríž 1998
Rohožník - kríž 1928 pri kostole
Rohožník - kríž (1920, pomník padlých)
Rohožník - kríž 1863 v obci
Rohožník - kríž 1801 v obci

Kamerové systémy