Popudiny - lurdská jaskyňa

Lurdskú jaskyňu si postavili veriaci za kostolom sv. Štefana kráľa v roku 1999. Posvätil ju opát strahovského kláštora Michael Josef Pojezdný. Mená darcov boli vložené do fľaše a zamurované do jej steny.

kol.: Popudinské Močidľany - Z minulosti obce, Popudinské Močidľany 2010, str. 272

Popudiny - kaplnka sv. Urbana
Popudiny - sv. Florián
Močidlany - kaplnka sv. Anny
Židovský cintorín, Popudiny
Popudiny - liatinový kríž vo vinohradoch
Popudiny - kríž (po 1918) za obcou
Popudiny - kríž (1959, 2007) na cintoríne
Popudiny - kríž (1914) v obci
Popudiny - kríž (1904) pred kostolom
Močidlany - kríž (1960) na cintoríne
Močidlany - kríž pred kostolom
Močidlany - misijný kríž (1937)
Močidlany - kríž (1926) na kraji obce
Močidlany - kríž (1862) v obci
Kamerové systémy