Lurdskú jaskyňu pri kostole sv. Mikuláša postavila farnosť na prelome rokov 2019 a 2020. Z histórie je známe, že inú lurdskú jaskyňu asi v medzivojnovom období zriadili sestry Svätého kríža v záhrade starej školy, ktorá stávala medzi dnešnou maďarskou školou a kostolom sv. Mikuláša.

Kamerové systémy