Plavecký Mikuláš - lurdská jaskyňa v Mokrej doline

Za obcou pri lesnej ceste v Mokrej doline je lurdská kaplnka z roku 1923. Je to jednoduchá kupolovitá stavba zapustená do svahu. Oltár kaplnky je stvárnený v podobe lurdskej jaskyne. Nad vchodom sú iniciály zakladateľa s letopočtom vzniku v tvare F. M. H. 1923. Kaplnku dal postaviť richtár Mikuláš Foltinovič u šaštínskeho staviteľa Hikla a jeho syna. Richtár založil tradíciu omší v prírode pri kaplnke, ktoré sa tam konali každoročne 15. augusta. O kaplnku sa starali potomkovia rodiny.

Kaplnky a kríže v obci Plavecký Mikuláš, in: plaveckymikulas.sk

Plavecký Mikuláš - sv. Mikuláš (2013)
Plavecký Mikuláš - kríž (2016) na Kršlenici
Plavecký Mikuláš - Krížová cesta
Plavecký Mikuláš - Božia muka (2017)
Plavecký Mikuláš - Obrázok na Kršlenici
Plavecký Mikuláš - Božia muka pri Mon Repos
Plavecký Mikuláš - Obrázok pod Deravou skalou
Plavecký Mikuláš - misijný kríž
Plavecký Mikuláš - kríž (1899) v chotári
Plavecký Mikuláš - kríž (1877) v obci
Plavecký Mikuláš - kríž (1852) na cintoríne
Plavecký Mikuláš - kríž (1850) za obcou
Kamerové systémy