Za obcou pri lesnej ceste v Mokrej doline je lurdská kaplnka z roku 1923. Je to jednoduchá kupolovitá stavba zapustená do svahu. Oltár kaplnky je stvárnený v podobe lurdskej jaskyne. Nad vchodom sú iniciály zakladateľa s letopočtom vzniku v tvare F. M. H. 1923. Kaplnku dal postaviť richtár Mikuláš Foltinovič u šaštínskeho staviteľa Hikla a jeho syna. Richtár založil tradíciu omší v prírode pri kaplnke, ktoré sa tam konali každoročne 15. augusta. O kaplnku sa starali potomkovia rodiny.

Kaplnky a kríže v obci Plavecký Mikuláš, in: plaveckymikulas.sk

Kamerové systémy