Mokrý Háj - lurdská jaskyňa Pod Novosádkami

Podľa povesti voda z prameňa Pod Novosádkami vrátila zrak chorej dievčine. Petr Ivánek s pomocou známeho vinohradníka našiel prameň na svahu Starohorského potoka. S pomocou ďalších priateľov sa rozhodol na mieste prameňa vymurovať studničku a postaviť nad ňou kaplnku. Práce započali v roku 2016, hrubá stavba kaplnky so studňou bola hotová už v roku 2019. Na prelome 2019-20 vymurovali aj schodisko k výtoku zo studne. Podľa predstáv zakladateľov kaplnky mali byť v jej nike osadené sochy Panny Márie s ďakujúcim uzdraveným dievčaťom. V roku 2021 boli v kaplnke osadené sochy Lurdskej Panny Márie s modliacim sa dievčaťom (asi sv. Bernadetou) a v nasledujúcom v jej susedstve vztýčili drevený kríž.

TASR: Zabudnutá studnička v Mokrom Háji ožíva, impulzom bola povesť, 5. 3. 2019, in: teraz.sk

Mokrý Háj - kríž (1997) na cintoríne
Mokrý Háj - kríž (1913) v chotári
Mokrý Háj - kríž (1910) na kraji obce
Mokrý Háj - kríž (1891) pri kostole
Mokrý Háj - kríž (1891) pred cintorínom
Mokrý Háj - liatinový kríž na kraji obce
Mokrý Háj - kaplnka sv. Urbana
Mokrý Háj - Božia muka Pod Novosádkami
Mokrý Háj - Božia muka pri moste
Kamerové systémy