Mást - lurdská jaskyňa

V zasklenom výklenku lurdskej jaskyne pred kostolom je vložená zakladateľská tabuľka s nápisom, ktorý trochu nešťastne zakrýva inventár kaplnky. Podľa tabuľky ju dal postaviť Jakub Pollak s manželkou Mariou, rod. Draskovics, v roku 19?6.

Venoval úcte Panni Marie
nepoškvrnene počatej
JAKUB POLLAK
a manželka
DRASKOVICS MARIA
19?6.

 

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy