Marianka - lurdská jaskyňa

Relevantné údaje o existencii lurdskej jaskyne v Marianke publikoval X. S. Čík. Prvú lurdskú jaskyňu v pútnickom mieste nechal postaviť farár Evarist Czaykowski v roku 1900 pri vchode do kostola. K posviacke vykonanej na Svätodušný pondelok prišla početná procesia pútnikov zo Záhorskej Bystrice. Od roku 1911 až do roku 1916 bol farárom v Mariatáli Jozef Závodský. V tomto období dal lurdskú jaskyňu pri kostole zrušiť, pretože tam aj trochu prekážala a dal vybudovať terajšiu na úpätí svahu mariatálskeho údolia. Sochu Panny Márie z nej rozlámal neznámy vandal 18. novembra 1921. Novú sochu Panny Márie posvätil na Veľkonočný pondelok 17. apríla nasledujúceho roku bratislavský prepošt František Kopernický.
Ďalšie doplňujúce informácie sa objavili na www.bazilikamarianka.sk. Podľa nich lurdskú jaskyňu pri kostole postavili v roku 1906. Novú na svahu postavili v roku 1914 a do podoby, v ktorej pretrvala až do roku 2017, ju prestaval farník Adolf Slovák.
V auguste 2017 sa započalo s generálnou rekonštrukciou jaskyne podľa projektu architekta Ivana Jarinu. Hlavnou zmenou bola nová stena pre ďakovné tabuľky a prístupové schodisko. Počas doby renovácie prišlo k nepochopiteľnému činu vandalizmu. keď medzi 10. a 11. januárom 2018 boli poškodené sochy Panny Márie aj sv. Bernadety. Čoskoro boli zaobstarané nové sochy, ktoré boli 10. februára počas omše požehnané. Obnovená lurdská jaskyňa bola 27. mája 2018 posvätená.

Xavér Stan. Čík: Dejiny Mariatálu, Marianka 1942, str. 176, 177, 178

Marianka - sv. Ján Nepomucký (1760)
Marianka - sv. Anton Paduánsky (1728)
Marianka - sv. Pavol Pustovník (1714)
Marianka - Panna Mária s dieťaťom (1671)
Marianka - Božské srdce (1934)
Marianka - mariánske kaplnky
Marianka - Obrázok pri lome
Marianka - kaplnka sv. Floriána
Marianka - Kalvária s Krížovou cestou
Marianka - kríž (1930, 2012) na kraji obce
Marianka - Obrázok za lurdskou jaskyňou
Marianka - pilier so sochou mariatálskej madony
Marianka - kaplnka (1608) za obcou
Marianka - kaplnka sv. Barbory v Panskom lese
Marianka - Obrázok pod Kalváriou
Marianka - pilier (1658) s krížom
Marianka - kríž pri kostole
Marianka - kríž pri kaplnke sv. Studne
Marianka - kríž (1970) na cintoríne
Marianka - kríž (1984) v chotári
Marianka - kríž (1856) v chotári

Kamerové systémy