Lurdskú jaskyňu v areáli Zámockého parku v meste vybudovali františkáni v roku 1934. Po roku 1945 bola zničená, v roku 1990 ju obnovili, následne ju vandali opäť poškodili. Pôvodná socha Panny Márie bola v zlom stave odložená na fare. V 2. dekáde nového storočia pripravilo Občianske združenie Ľudia pre Malacky projekt obnovy tejto sakrálnej stavby. Vladimír a Marek Burcl, otec a syn, zhotovili z lipy podľa dochovaných fotografií repliku sochy Panny Márie, podľa vyjadrenia pamiatkárov však nevyhovovala ikonografickým požiadavkám, aby ju bolo možné inštalovať do jaskyne. Ale to ani nebolo pôvodným zámerom rezbárov, dnes socha zdobí schodište v kaštieli. Zrekonštruovaná jaskyňa bola posvätená dekanom Jánom Hudecom 1. mája 2014. Potrebných 3500 € na jej opravu venovala firma Pozagas. Novú sochu Panny Márie zabezpečil Spolok sv. Vojtecha podľa požiadaviek pamiatkárov. Nika jaskyne bola zároveň opatrená novou kovanou mrežou. Začiatkom roka 2022 poškodil požiar vnútro jaskyne aj sochu, ktorú už nebolo možné opraviť. Novú zhotovil rezbár Alojz Machaj z dubového dreva, v obnovenom interiéri jaskyne ju posvätil malacký dekan Ján Ragula ešte v marci toho roka.

Lurdské jaskyne v Malackách, in: ludiapremalacky.sk;
Martin Macejka: Nová socha Panny Márie – doplnené (14. 12. 2012), in: malackepohlady.sk;
M. H. Janotová: Zámocký park vstupuje do novej sezóny s novinkami, in: Malacký hlas 11/2014, str. 3;
Ján Hargaš: Nová socha Lurdskej Panny Márie je už na svojom mieste, 18. 3. 2022, in: malacky.sk

Kamerové systémy