Malacky - lurdská jaskyňa v Malom kaštieli

Lurdskú jaskyňu v záhrade Malého kaštieľa vybudovali sestry vincentínky, ktoré v ňom mali od roku 1889 zriadený kláštor. Po roku 1950 socialistický režim ich kláštor zrušil. Po páde komunizmu kaštieľ v reštitúcii získali naspäť, ale následne ho predali. Postupne schátral a bol asanovaný. Miesto, kde bola záhrada, dlho pripomínala len opustená lurdská jaskyňa za obchodným domom. Asi okolo roku 2020 ju odstránili.

Malacky - kríž (2013) v chotári
Malacky - sv. Ján Nepomucký (1909)
Malacky - Najsvätejšia Trojica (1971)
Malacky - sv. Florián (1777)
Malacky - sv. Anton Paduánsky (1673)
Malacky - kaplnka sv. Anny (1881)
Malacky - sv. Anna
Malacky - sv. František Xaverský
Malacky - lurdská jaskyňa v Zámockom parku
Malacky - Kalvária (1717)
Židovský cintorín, Malacky
Malacky - Božia muka na Pezinskej ceste
Malacky - Božia muka na Levárskej ceste
Malacky - Božia muka na Rádku
Malacky - kríž na novom cintoríne
Malacky - drevený kríž za mestom
Malacky - kríž (po 1941) na okraji mesta
Malacky - kríž (po 1915) za mestom
Malacky - misijný kríž pri kostole
Malacky - misijný kríž pri kláštore
Malacky - kríž (1892) v meste
Malacky - kríž (1889) v meste
Malacky - kríž (1887) na okraji mesta
Malacky - kríž (1873) v meste
Malacky - kríž (1873) pred kostolom
Malacky - kríž (1863) na cintoríne
Malacky - dvojkríž (2008) v meste

Kamerové systémy