Malacky - lurdská jaskyňa v Malom kaštieli

Lurdskú jaskyňu v záhrade Malého kaštieľa vybudovali sestry vincentínky, ktoré v ňom mali od roku 1889 zriadený kláštor. Po roku 1950 socialistický režim ich kláštor zrušil. Po páde komunizmu kaštieľ v reštitúcii získali naspäť, ale následne ho predali. Postupne schátral a bol asanovaný. Miesto, kde bola záhrada, dlho pripomínala len opustená lurdská jaskyňa za obchodným domom. Asi okolo roku 2020 ju odstránili.

Kamerové systémy