Lopašov - kríž na kraji obce
Lopašov - Božia muka pri obci
Lopašov - krížik na strome
Lopašov - kríž (1936) v chotári
Lopašov - kríž na cintoríne
Lopašov - kríž (1909) pred kostolom
Kamerové systémy