Láb - lurdská jaskyňa

Relevantné informácie o histórii lurdskej jaskyne v Lábe sú prevzaté od A. Zálesňakovej. Lábsky farár Štefan Záhradník bol iniciátorom stavby lurdskej jaskyne v obci v roku 1966, podobne ako tomu bolo aj v jeho predchádzajúcich pôsobiskách. Jej donormi sa stali Terézia Kimličková a Terézia Chmelová. Jaskyňu postavil František Kovár (Mléčkar) zo skál z kameňolomu pod Pajštúnom podľa vzoru jaskyne z Kapucínskej záhrady v Bratislave. Kapucínsku záhradu s jaskyňou zrušili, keď stavali električkovú trať pod hradom. Z nej pochádzala socha Panny Márie, ktorú osadili v lábskej jaskyni. Priniesol ju Martin Lipka. Okolo jaskyne vysadili stromy, ktoré priniesol František Chrupka z liečebného pobytu v Tatrách.

A. Zálesňaková: Lurdská jaskyňa, in: Lábske noviny 2/2010, str. 6

Láb - kaplnka sv. Vendelína (1755)
Láb - Božia muka za obcou
Láb - misijný kríž
Láb - kríž (1884) v obci
Láb - sv. Ján Nepomucký (1732)
Láb - kríž (1853) v chotári
Láb - sv. Florián (1743)
Láb - kríž (1833) v chotári
Láb - Najsvätejšia Trojica (1905)
Láb - kríž (1832) na cintoríne
Láb - kríž (1822) v chotári
Láb - kríž (1810) v obci
Láb - kríž (1743) pri kostole
Kamerové systémy