Kuchyňa - lurdská jaskyňa

Veriaci obce v roku 1991 navštívili Lurdy a rozhodli sa vybudovať lurdskú jaskyňu. V nasledujúcom roku položili správca fary a starosta obce základný kameň lurdskej kaplnky pred múrom kostola. Na stavbe sa priamo zúčastnil aj starosta Alojz Chamraz s rómskymi pomocníkmi. Posviacku kaplnky vykonal 13. mája 1992 vo výročitý deň 1. fatimského zjavenia rodák z obce Mons. František Truc.

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1994, str. 42

Kamerové systémy