Kuchyňa - lurdská jaskyňa

Veriaci obce v roku 1991 navštívili Lurdy a rozhodli sa vybudovať lurdskú jaskyňu. V nasledujúcom roku položili správca fary a starosta obce základný kameň lurdskej kaplnky pred múrom kostola. Na stavbe sa priamo zúčastnil aj starosta Alojz Chamraz s rómskymi pomocníkmi. Posviacku kaplnky vykonal 13. mája 1992 vo výročitý deň 1. fatimského zjavenia rodák z obce Mons. František Truc.

Pavol Hallon: Z dejín obce Kuchyňa, Kuchyňa 1994, str. 42

Kuchyňa - kaplnka sv. Anny (1851)
Kuchyňa - kríž pri letisku
Kuchyňa - kríž (2000) na Vysokej
Židovský cintorín, Kuchyňa
Kuchyňa - Tonkova studnička (2002)
Kuchyňa - Božia muka na cintoríne
Kuchyňa - Božia muka v Hliníkoch
Kuchyňa - kaplnka so sv. Urbanom v chotári
Kuchyňa - Najsvätejšia Trojica (1890)
Kuchyňa - sv. Florián (1797)
Kuchyňa - sv. Vendelín (1833)
Kuchyňa - sv. Ján Nepomucký (1819, 1918)
Kuchyňa - kríž na fasáde kostola
Kuchyňa - kríž na cintoríne, pri bráne
Kuchyňa - kríž (1990) na cintoríne
Kuchyňa - kríž (1850) v chotári
Kuchyňa - kríž (1832) na cholerovom cintoríne
Kuchyňa - kríž (1829, 1992) za obcou
Kuchyňa - kríž (1810) v obci
Kuchyňa - kríž (1756, 1912) pri kostole
Kuchyňa - kríž pri kaplnke sv. Rócha
Kamerové systémy