Pri kostolíku sv. Jozefa stojí kaplnka v tvare lurdskej jaskyne. Nad oltárnym stolom kaplnky sú plastické kartuše s letopočtami 1966 a 1737. Vzťah k obom letopočtom objasňuje chronologický nápis s historickými súvislosťami na pamätnej tabuli pred schodiskom. Tabuľu pravdepodobne venoval kňaz Horváth Károly († 11. 9. 1969), ktorý bol v rokoch 1958-1968 správcom biskupickej farnosti. Podľa tabule dali v roku 1737 komárovskí veriaci z vďaky za prežitie morovej epidémie zhotoviť obraz alebo sochu Panny Márie s Ježiškom. V roku 1953 bola malá kaplnka, ktorej mohli byť súčasťou, zbúraná. Nemáme poznatky, na ktorom mieste stála. Namiesto nej si veriaci z Komárova postavili v roku 1966 lurdskú jaskyňu, ktorá bola vysvätená 15. augusta 1968.

FOGADALMI KÁPOLNA

SZÜZANYA A KIS JÉZUSSAL
1737-BEN HÁLÁBÓL EPITETTÉK
PESTIS JÁVÁNYBÓL
MEGMENEKŰLT HÍVEK,
NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPÉRE.
1953-BAN LEBONTOTTÁK
A KIS KÁPOLNÁT.
1966-BAN A HÍVŐKSEGITSÉGÉVEL
FELÉPÜLT AZ ÚJ KÁPOLNA
ÉS AZ OLTÁRRA LETT HELYEZVE
A FOGADALMI MÁRIA SZOBOR
1968 AUG. 15-ÉN
NAGY ÜNNEPSÉGGEL
SZENTELTE FEL A KÁPOLNÁT.

DR. HORVÁTH KÁROLY
PROF. PLÉBÁNOS
† 1968 IX. 11.

 

Kamerové systémy