Kátov - evanjelická zvonica
Kátov - kaplnka so sochou sv. Vendelína
Kátov - kríž (1921) za obcou
Kátov - kríž (1992) na cintoríne
Kátov - kríž (1946) pred kostolom
Kamerové systémy