Lurdskú jaskyňu pri kostole dali v roku 1930 vybudovať manželia Michal a Katarína Pašekovi. Manželia boli známi nábožnosťou, umožnili príchod kongregácie Dcér najsvätejšieho Spasiteľa do obce v roku 1928, keď im dali k dispozícii dom s dvorom.

Marián Babirát, Ján Drahoš: Nad stránkami kroník, in: Horné Orešany - Historicko-národopisná monografia, Horné Orešany 2006, str. 109

Kamerové systémy