Dúbravka - lurdská jaskyňa

V roku 1948 bola zriadená lurdská jaskyňa v Dúbravke pri kaplnke Ružencovej Panny Márie. Požehnaná bola kňazom Michalom Krovinom. Opravená bola v 70-tych rokoch. V decembri 2020 sochu Panny Márie v nej hrubo poškodil vandal. V roku 2021 sa vykonala generálna obnova lurdskej jaskyne podľa projektu architekta Ľudovíta Režuchu za použitia stavebných úprav z lomového kameňa, nových žulových obkladov a kompletnej výmeny kovových súčastí. Pôvodné sadrové sochy Panny Márie a sv. Bernadety z doby vzniku jaskyne sa nahradili novými rovnako veľkými z umelej živice. Donorom obnovy bola farnosť. Obnovenú lurdskú jaskyňu 8. decembra 2021 posvätil miestny farár Miroslav Bederka. Udalosť z dôvodu pandémie koronavíru prebehla len v komornom prostredí. Za účasti verejnosti v októbri 2022 požehnal sochu Panny Márie v jaskyni biskup Jozef Haľko.

Lucia Marcinátová: Haľko požehnal sochu Panny Márie a obnovenú lurdskú jaskyňu, in: Dúbravské noviny 11/2022, str. 17

Dúbravka - misijný kríž
Dúbravka - sv. Florián
Dúbravka - sv. Vendelín
Dúbravka - Panna Mária (1865)
Dúbravka - Panna Mária (1908)
Dúbravka - kríž (1957) na cintoríne
Dúbravka - kríž (1946) v obci
Dúbravka - kríž (1903) pri kaplnke
Dúbravka - dvojkríž (2013)
Dúbravka - Červený kríž pri škole

Kamerové systémy