Chtelnica - lurdská jaskyňa na Šteklíne

Lurdskú jaskyňu v lokalite Šteklín (Ščeklín) pod svojou vinicou postavil vinohradník Viliam Žatko. Podľa zakladateľských tabuliek jej základný kameň bol položený 8. mája 1993 a 11. februára 1994 bola posvätená. Viliam Žatko nechal po jej stranách postaviť pamätnú tabuľu pre pútnikov, datovanú k 8. máju 2008 a ďalšiu, ktorá pripomína založenie prvej vinice 1. mája 1958 v tejto lokalite. Pri lurdskej kaplnke je osadený aj jednoduchý drevený kríž s misionárskym posolstvom.

Chtelnica - Krížová cesta pri Hornom kostole
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na stĺpe
Chtelnica - zvonica
Chtelnica - sv. Urban (2002)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie na Výtoku
Chtelnica - sv. Urban (1781)
Chtelnica - kaplnka sv. Rócha
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na námestí
Chtelnica - kaplnka Svätého kríža
Chtelnica - sv. Florián (1756)
Chtelnica - kamenná Kalvária (1800)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie (1704)
Chtelnica - Najsvätejšia Trojica
Chtelnica - Panna Mária s dieťaťom (1711)
Chtelnica - sv. Ján Krstiteľ (1806)
Chtelnica - misijný kríž (2005)
Chtelnica - kríž na cintoríne
Chtelnica - kríž (1810) v chotári
Chtelnica - kríž (1778) na kraji obce
Chtelnica - kríž (1775) za obcou
Kamerové systémy