Chtelnica - lurdská jaskyňa na Šteklíne

Lurdskú jaskyňu v lokalite Šteklín (Ščeklín) pod svojou vinicou postavil vinohradník Viliam Žatko. Podľa zakladateľských tabuliek jej základný kameň bol položený 8. mája 1993 a 11. februára 1994 bola posvätená. Viliam Žatko nechal po jej stranách postaviť pamätnú tabuľu pre pútnikov, datovanú k 8. máju 2008 a ďalšiu, ktorá pripomína založenie prvej vinice 1. mája 1958 v tejto lokalite. Pri lurdskej kaplnke je osadený aj jednoduchý drevený kríž s misionárskym posolstvom.

Kamerové systémy