Častá - lurdská jaskyňa

Lurdskú jaskyňu v Častej dali postaviť v roku 1925 Vavrinec Wilfing s manželkou Máriou, rod. Kunetkovou. Vavrinec bol v tom čase v USA, kde odišiel v roku 1923 za prácou a peniaze na jaskyňu manželke zaslal. Počas prechodu frontu 2. svetovej vojny bola kaplnka poškodená a musela byť obnovená (v kronike je zaznamenané, že bola nanovo postavená a posvätená, obnova sa vykonala medzi rokmi 1945-1947).

Jozef Tihányi: Wilflingovský vianočný záväzok..., in: Častkovský informačník 4/2015, str. 12

Červený Kameň - Panna Mária na pilieri
Židovský cintorín pri Červenom Kameni, Častá
Častá - cholerový kríž
Židovský cintorín (novší), Častá
Častá - kaplnka sv. Huberta (1921) v obore
Častá - sv. Florián (1776)
Častá - sv. Ján Nepomucký
Častá - sv. František Xaverský (1719)
Častá - Korunovanie Panny Márie
Častá - sv. Urban
Častá - Obrázok v Častianskej doline
Častá - kríž (1895) v obci
Častá - kríž (1930) pri cintoríne
Častá - kríž (okolo 1805) na cintoríne
Častá - liatinový kríž pri cintoríne
Častá - kríž (1841) v obore
Častá - kríž pred kaplnkou
Častá - kríž (1945) na vrchu Glóc
Častá - misijný kríž
Kamerové systémy