Častá - lurdská jaskyňa

Lurdskú jaskyňu v Častej dali postaviť v roku 1925 Vavrinec Wilfing s manželkou Máriou, rod. Kunetkovou. Vavrinec bol v tom čase v USA, kde odišiel v roku 1923 za prácou a peniaze na jaskyňu manželke zaslal. Počas prechodu frontu 2. svetovej vojny bola kaplnka poškodená a musela byť obnovená (v kronike je zaznamenané, že bola nanovo postavená a posvätená, obnova sa vykonala medzi rokmi 1945-1947).

Jozef Tihányi: Wilflingovský vianočný záväzok..., in: Častkovský informačník 4/2015, str. 12

Kamerové systémy