Buková - lurdská jaskyňa v Doline

Lurdskú jaskyňu v bukovskej Doline vybudovali obyvatelia Bukovej Ján Bottek, Štefan Škrabák, Jozef Ondruš a Štefan Velický podľa vzoru zo smolenickej Hlboče. Vybrali si skalu nad stromom s Obrázkom, ktorý bol podľa povesti spomienkou na záchranu grófa pred napadnutím diviakom pri ceste do kaštieľa Brezinky. Do skaly v roku 1961 vystrelili otvor pre jaskyňu a osadili do nej sochy Panny Márie a sv. Bernadety, ktoré zakúpili u pani z Rozbehov. Železná brána na jaskyni je od roku 1962. V roku 1985 opravil jaskyňu Peter Čambál, počas opravy sa stratila socha sv. Bernadety. Pri ďalšej renovácii jaskyne v roku 1998 sa spevnil zatekaním ohrozený strop a vybudovali sa schody so zábradlím. Podľa informácií z kroniky obce väčšiu časť prác na obnove vykonali Miloš Hačo, Peter Lipár, Jozef Ondruš a finančne prispel Pavol Serina. Sochu Panny Márie v roku 1999 zrenovoval Miloš Hačo.

Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny, in: Buková - Vlastivedná monografia obce, Buková 2010, str. 117, 118

Kamerové systémy