Buková - lurdská jaskyňa v Doline

Lurdskú jaskyňu v bukovskej Doline vybudovali obyvatelia Bukovej Ján Bottek, Štefan Škrabák, Jozef Ondruš a Štefan Velický podľa vzoru zo smolenickej Hlboče. Vybrali si skalu nad stromom s Obrázkom, ktorý bol podľa povesti spomienkou na záchranu grófa pred napadnutím diviakom pri ceste do kaštieľa Brezinky. Do skaly v roku 1961 vystrelili otvor pre jaskyňu a osadili do nej sochy Panny Márie a sv. Bernadety, ktoré zakúpili u pani z Rozbehov. Železná brána na jaskyni je od roku 1962. V roku 1985 opravil jaskyňu Peter Čambál, počas opravy sa stratila socha sv. Bernadety. Pri ďalšej renovácii jaskyne v roku 1998 sa spevnil zatekaním ohrozený strop a vybudovali sa schody so zábradlím. Podľa informácií z kroniky obce väčšiu časť prác na obnove vykonali Miloš Hačo, Peter Lipár, Jozef Ondruš a finančne prispel Pavol Serina. Sochu Panny Márie v roku 1999 zrenovoval Miloš Hačo.

Zuzana Lopatková: Cirkevné dejiny, in: Buková - Vlastivedná monografia obce, Buková 2010, str. 117, 118

Buková - dvojkríž pri Sokolských chatách
Buková - kaplnka Božského srdca (1999)
Buková - Božia muka v obci
Buková - Božia muka v chotári
Buková - sv. Vendelín (1899)
Buková - sv. Florián (1857)
Buková - Immaculata (1758)
Buková - sv. Ján Nepomucký (1832)
Buková - kríž (1906) pri kostole
Buková - kríž (1797) v obci
Buková - kríž (1801) na cintoríne
Buková - drevený kríž na cintoríne
Buková - železný kríž (1945)
Buková - kríž pri kameňolome
Buková - kríž Ivana Košického (2004) na Čele
Buková - kríž (1806) pri horárni
Buková - dvojkríž (1991, 2021) na Zárubách
Buková - drevený kríž pri ceste na Záhorie
Buková - Bottekov kríž (1958)
Kamerové systémy