Medené Hámre - Paulenov kríž
Borinka - Obadalov kríž (2014)
Borinka - sv. Ján Nepomucký (1731)
Borinka - Jajcajova kaplnka
Borinka - kríž na cintoríne
Borinka - kríž (1958) pri kaplnke
Borinka - misijný kríž
Borinka - Božia muka v chotári
Kamerové systémy