Jakubov - lurdská jaskyňa v záhrade domu

V obci pri staršom rodinnom dome bola v trochu zanedbanom priestore, napriek tomu ale sympatická, drobná sakrálna stavbička zhotovená na spôsob lurdskej jaskyne. Dnes je dom ruinou a lurdská jaskyňa nejestvuje.